Blogia
Luis Agüero Wagner

Cretinismo parlamentario y “Resistencia” luguista

Cretinismo parlamentario y “Resistencia” luguista

 

diario_siglo_xxi
Cretinismo parlamentario y “Resistencia” luguista
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/88614/cretinismo-parlamentario-y-resistencia-luguista

0 comentarios